TH EN
A A A

FSS แจ้งเรียกคืนแซลมอนแปรรูป เกรงพบคลอสตริเดียมปนเปื้อน

24 April 2561   
               หน่วยงานด้านมาตรฐานอาหารของสก็อตแลนด์ (Food Standards Scotland : FSS) แจ้งไปยังบริษัทผลิตแซลมอนแปรรูปรายใหญ่แห่งหนึ่งให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์แซลมอนแปรรูป 2 ประเภท ได้แก่ แซลมอนรมควันแบบร้อน และแซลมอนรมควันแบบเย็น ที่ติดหมดอายุในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบขั้นตอนการผลิตที่จะต้องควบคุมการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum บกพร่อง ซึ่งทางบริษัทผลิตแซลมอนแปรรูปประกาศแจ้งผู้บริโภคสามารถส่งคืนสินค้าดังกล่าวยังร้านค้า และรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
                ทั้งนี้ เชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum มีสารพิษ Botulinum ที่หากผู้บริโภคติดเชื้อดังกล่าวแล้ว จะมีอาการคลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
 
 
 

Is this article useful?