TH EN
A A A

พบสตรอเบอรี่แช่แข็งปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบเอ

23 April 2561   
                หน่วยงานตรวจสอบอาหารแคนาดา (The Canadian Food Inspection Agency, CFIA) ตรวจพบผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่แช่แข็งยี่ห้อหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ในรัฐควิเบก (Quebec) และรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร ประมง และอาหารแห่งควิเบก (Quebec’s Ministry of Agriculture, Fishery and Food, MAPAQ) ประกาศเตือนสตรอเบอรี่ปนเปื้อนอาจมีสภาพเหมือนไม่เน่าเสีย รวมถึงไวรัสตับอักเสบเอสามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิแช่แข็ง จึงอาจติดเขื้อได้หากบริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้ใดที่สัมผัสหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการ หากไม่มีอาการก็ควรเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 50 วัน ซึ่งเป็นช่วงระยะฝักตัวของไวรัสชนิดนี้
 
 

Is this article useful?