TH EN
A A A

ไต้หวัน สั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่าหมื่นตัว หลังพบหวัดนกระบาดเพิ่ม

17 April 2561   
               เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 หน่วยงาน Animal Health Inspection and Protection Office ของไต้หวัน สั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่า 10,820 ตัว ภายในฟาร์มสัตว์ปีกที่เมืองไถหนัน หลังได้รับการยืนยันพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N2 ระบาด ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดครั้งที่สาม หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดนก พร้อมมีการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจติดตามฟาร์มสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ และฟาร์มสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยหน่วยงานภาครัฐได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกดูแลฟาร์มให้มีอากาศถ่ายเท และป้องกันไม่ให้นกในธรรมชาติเข้ามาภายในฟาร์มสัตว์ปีก เนื่องจากอาจเป็นพาหะของไข้หวัดนก
               ทั้งนี้ สภาเกษตร (COA) ได้รายงานข้อมูล พบฟาร์มสัตว์ปีกในไต้หวันติดเชื้อไข้หวัดนกแล้วจำนวน 63 แห่ง และสั่งกำจัดสัตว์ปีกแล้วกว่า 473,058 ตัว

Is this article useful?