TH EN
A A A

องค์การอนามัยโลกจับมือกับ 16 ประเทศแอฟริกายับยั้งเชื้อลิสทีเรีย

23 March 2561    3939
                องค์การอนามัยโลก(World Health Organization, WHO)ร่วมมือกับ 16 ประเทศในทวีปแอฟริกายับยั้งการระบาดของเชื้อลิสทีเรียครั้งรุนแรงที่สุดของโลก โดยขณะนี้ (21 มีนาคม 2561)ผู้เสียชีวิตแล้วจากเชื้อลิสทีเรียจำนวน 200 คน และ พบผู้ติดเชื้ออีกจำนวน 1,000 คน และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                กระทรวงสาธารณสุขประเทศแอฟริกาใต้ตรวจพบเชื้อลิสทีเรียในโรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปในแอฟริกาใต้จำนวน 2 โรงงาน โดยทั้ง 2 โรงงานออกมาให้การปฏิเสธทั้งที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน และ เนื่องจากโรงงาน 2 แห่งนี้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไปหลายประเทศในทวีปแอฟริกา จึงคาดว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดครั้งนี้
                หลังจากพบผู้ติดเชื้อลิสทีเรียในประเทศนามิเบีย ทำให้หลายประเทศ เช่น โมแซมบิก เห็นว่าจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปจากแอฟริกาใต้ รวมทั้งเผาทำลายสินค้าที่มีอยู่ทิ้ง ซึ่งมีปริมาณมากถึง 55 ตัน รวมทั้งเตรียมเผาทำลายเพิ่มอีก 40 ตัน
                จากข้อมูลดังกล่าว องค์กรอนามัยโลกจึงออกมาสนับสนุนให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันทำงาน และ พัฒนาความสามารถในการเตรียมพร้อม ตรวจ และ รับมือกับการระบาดของโรค ซึ่งไม่ใช่แค่โรคจากการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่รวมถึงโรคอื่นๆด้วย รวมทั้งย้ำเตือนประเทศต่างๆให้พัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารเพื่อลดอุบัติการณ์ดังกล่าวอีกในอนาคต
 
ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?