TH EN
A A A

เชิญผู้ผลิต-ส่งออกอาหาร-อาหารสัตว์-แมลง สัมมนาระเบียบอาหารใหม่ EU 5 ก.พ. 61

8 February 2561   

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป รวมทั้งกรณีศึกษาการเตรียมข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าอาหารใหม่ (Novel Food) : จิ้งหรีด  ในวันที่ 5กุมภาพันธ์ 2561เวลา 9.00-13.00น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยเปิดรับผู้สนใจจำนวนจำกัด (ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ-ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  -สามารถแจ้งชื่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/i2dRGT

  -หรือแจ้งรายชื่อผ่านสมาคมผู้ประกอบการของท่านมายังอีเมล์ us.acfs@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 1กุมภาพันธ์ 2561ทางเว็บไซต์ www.acfs.go.th

 

ที่มา: มกอช. 

Is this article useful?