TH EN
A A A

โมร็อกโกไฟเขียว เปิดตลาดนำเข้าเนื้อวัวรัสเซียแล้ว

8 February 2561    415
                หน่วยงาน Rassian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) ของรัสเซียได้ประกาศว่า ทางการโมร็อกโกได้อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวอย่างเป็นทางการจากรัสเซียแล้ว ภายหลังจากหน่วยงาน National Office for the Sanitary Safety of Food Products (ONSSA) ทางโมร็อกโกได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเนื้อวัวของรัสเซีย เพื่อตรวจสอบการผลิตที่ปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสัตวแพทย์ และสุขาภิบาลของโมร็อกโก ซึ่งปริมาณการค้าของทั้งสองประเทศจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน
                ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีอำนาจของทั้งสองประเทศ จะดำเนินการนำใบรับรองทางสัตวแพทย์ มาใช้ในการประกอบการขนส่งเนื้อวัวไปยังโมร็อกโกเร็วๆนี้ โดยที่หน่วยงานดังกล่าวจะลงนามในใบรับรองทางสัตวแพทย์ เพื่อขนส่งปลา ตลอดจนผัก และน้ำผึ้งไปยังโมร็อกโกอีกด้วย
 
 
ที่มา : thebeefsite.com สรุปโดย มกอช.  
 

            

Is this article useful?