TH EN
A A A

รัสเซียเพิ่มการนำเข้าเนื้อวัว

15 January 2561   
                องค์การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของรัสเซีย EMeat รายงานปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศก็เพิ่มกำลังการผลิตเช่นกัน แต่กลับสวนทางกับปริมาณปศุสัตว์และปริมาณการบริโภคที่ลดลง
                จากรายงานของ EMeat ปริมาณการผลิตในประเทศและปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวของรัสเซียตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2017 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 0.8 และร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าตามลำดับ โดยเนื้อวัวแช่เย็นส่วนใหญ่นำเข้าจากอาร์เจนตินา เซอร์เบียและเบลารุส ส่วนเนื้อวัวแช่แข็งส่วนใหญ่นำเข้าจากบราซิล และปารากวัย ในขณะที่จำนวนรายตัวของสัตว์เพื่อการปศุสัตว์ในรัสเซียลดลงอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการบริโภคเนื้อวัวของรัสเซียในสิ้นปี 2016 ลดลงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 5 เหลือเพียงประมาณ 14 กิโลกรัมต่อหัวเท่านั้น
 
 
ที่มา: globalmeatnews.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?