TH EN
A A A

เปรู เปิดตลาดส่งออกกุ้งแวนนาไมไปจีน

23 November 2560    675

                เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รัฐมนตรีพาณิชย์เปรูและคณะได้เดินทางไปยัง กรุงปักกิ่ง ของจีน เพื่อลงนามข้อตกลงทางการค้าในการส่งออกกุ้งแวนนาไมไปยังจีน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน กันยายน 2560 เปรูได้ลงนามในข้อตกลงด้านสุขอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการส่งออกกุ้งไปยังจีน และคาดว่าจะสามารถเริ่มส่งออกครั้งแรกได้ประมาณช่วงต้นปี 2561    
                ปัจจุบันเปรูส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกา แล้วกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเปิดตลาดกุ้งในจีนดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นปริมาณการผลิตกุ้งในเปรูให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภายในปี 2560 เปรูสามารถผลิตกุ้งได้ถึง 20,000 เมตริกตัน และคาดว่าตลอดปี 2560 อาจผลิตกุ้งได้ถึง 23,000 – 24,000 ตัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 
ฟที่มา: undercurrentnews.com  สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?