TH EN
A A A

สงครามมลพิษ จีนสั่งปิดอุตสาหกรรมปศุสัตว์

6 November 2560   

                ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 รัฐบาลจีนประกาศเข้มงวดมาตรฐานมลพิษใหม่ซึ่งมีคำสั่งห้ามผลิตปศุสัตว์ใกล้แหล่งน้ำหรือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟาร์มหมูหลายแห่งย่านชานเมืองปักกิ่งต้องปิดตัวลง แต่ขณะนี้ (พฤศจิกายน 2560) เจ้าของฟาร์มหมูหลายรายยังคงรอเงินชดเชยจากรัฐบาลโดยมีคอกหมูว่างเปล่าหลายแห่งที่ยังไม่สามารถทำประโยชน์อื่นได้ โดยเจ้าของฟาร์มหมูแห่งหนึ่งเผย จำเป็นต้องขายหมูทิ้งในราคารับซื้อที่ต่ำทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก
                อย่างไรก็ตามทางการจีนเชื่อว่านโยบายกำหนดมาตรฐานมลพิษใหม่ของจีนจะสร้างรูปแบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในรูปแบบใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนักวิจัยจากสถาบันข้อมูลการเกษตรของจีนเผยว่า การทำฟาร์มสุกรในประเทศจีนจะค่อยๆพัฒนาเป็นโครงสร้างแบบกึ่งผูกขาด โดยบริษัทใหญ่ๆที่มีอำนาจต่อรองทางการตลาดจะแข่งขันกันเอง ทั้งนี้พบว่าแนวโน้มการผลิตสุกรในประเทศจีนจะลดลงเนื่องจากมีต้นทุนสูง และผู้บริโภคหันไปรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆเพิ่มขึ้น

 

ที่มา: http://www.straitstimes.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?