TH EN
A A A

ไต้หวัน แจ้งพบไข่ปนเปื้อน fipronil เพิ่ม

3 November 2560   

                สภาเกษตรไต้หวัน (COA) แจ้งผลการสุ่มตรวจสอบไข่ไก่ภายในฟาร์มสัตว์ปีก ที่เมือง Changhua พบมีการปนเปื้อนสาร Fipronil เพิ่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ประกาศสั่งห้ามฟาร์มสัตว์ปีกดังกล่าวเคลื่อนย้ายไข่กว่า 8000 ฟอง ออกจากพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เร่งดำเนินการตรวจสอบ และสั่งเรียกคืนที่วางจำหน่าย

                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ดำเนินการสอบสวนผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก ซึ่งให้การปฏิเสธว่าไม่เคยใช้สารดังกล่าวภายในฟาร์ม จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจมาจากการใช้สาร Fipronil ในภาคการเกษตร โดยก่อนหน้านี้เคยมีรายงานการปนเปื้อนสาร Fipronil ในฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 3 แห่ง ที่เมือง Changhua โดยมีปริมาณตกค้างสูงสุดอยู่ที่ 5 ppb เมื่อเดือน สิงหาคม 2560
   ข่าวเพิ่มเติม
 
http://www.acfs.go.th/warning/viewEarly.php?id=6001

Is this article useful?