TH EN
A A A

ไอร์แลนด์ผุดมาตรการเก็บภาษีน้ำตาล หวังสู้โรคอ้วน

20 October 2560   
                รัฐบาลไอร์แลนด์ยืนยันเริ่มเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 หวังช่วยลดผู้เป็นโรคอ้วน ฟากสมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มค้าน-ชี้ไม่เห็นประโยชน์ลดอ้วน
                ภาษีดังกล่าวจัดเก็บครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีการเติมน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนน้ำผลไม้แท้ที่ไม่เติมน้ำตาล ผลิตภัณฑ์นมที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตรายย่อยที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการติดฉลากของสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีน้ำตาลด้วย ทั้งนี้ ไอร์แลนด์วางแผนจะจัดเก็บภาษีเป็นสองระดับ โดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรจัดเก็บที่ 20 เซ็นต์ต่อลิตร และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 8 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรจัดเก็บที่ 30 เซ็นต์ต่อลิตร
                การจัดเก็บภาษีดังกล่าวนับเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน โดยคาดว่าจะช่วยจูงใจผู้ผลิตให้ปรับสูตรเครื่องดื่มให้มีน้ำตาลน้อยลง และจูงใจผู้บริโภคให้ลดการบริโภคเครื่องดี่มที่มีน้ำตาลสูงกว่า 5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรขึ้นไปไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มเห็นว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะไม่ช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีปริมาณลดลง โดยชี้แจงว่าภาวะโรคอ้วนเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งในส่วนของผู้ผลิตได้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำมากว่า 30 ปีแล้ว และจะยังคงตั้งเป้าหมายลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม รวมทั้งเพิ่มการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำหรือไม่มีน้ำตาลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
 
 ที่มา : beveragedaily.com สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?