TH EN
A A A

ฟินแลนด์เตรียมออกคู่มือใช้แมลงเป็นอาหารมนุษย์

3 October 2560   

                หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของฟินแลนด์ (Finnish Food Safety Authority, Evira) เตรียมออกคู่มือการใช้แมลงเป็นอาหารมนุษย์ให้แก่ทั้งหน่วยงานควบคุมอาหาร ผู้ผลิต ผู้เพาะเลี้ยง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากแมลงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ามกลางความหวังจากผู้ประกอบการที่จะสามารถทำตลาดอาหารจากแมลงได้
                คู่มือดังกล่าวจะประกอบไปด้วยรายชื่อสายพันธุ์ของแมลงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ข้อกำหนดในการผลิต การควบคุมความปลอดภัยอาหาร และข้อกำหนดการติดฉลาก โดยจะต้องมีการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ เนื่องจากสารไคตินที่พบในโครงสร้างของแมลงสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่แพ้อาหารกลุ่มกุ้ง ปู (crustacean) ได้ นอกจากนี้ฟาร์มเพาะเลี้ยงที่จะได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากแมลงจะต้องจดทะเบียนในประเทศ และผลิตแมลงทั้งตัว ทั้งในรูปปกติ สับ บดเป็นผง หรือเป็นแป้ง
                ทั้งนี้ กฎหมายปัจจุบันของฟินแลนด์ยังไม่อนุญาตให้ใช้แมลงในรูปแบบอาหารมนุษย์ ซึ่งภายหลังคู่มือดังกล่าวเผยแพร่ ผู้เพาะเลี้ยงแมลงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารได้

 
ที่มา: evira.fi สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?