TH EN
A A A

บัลแกเรีย เร่งตรวจไข่ หลังพบ Fipronil ปนเปื้อน

28 September 2560   

                สำนักงานด้านความปลอดภัยอาหารของบัลแกเรีย รายงานพบไข่ไก่ภายในคลังสินค้า และร้านค้าที่เมือง Plovdiv จำนวนกว่า 215,000 ฟอง มีการปนเปื้อนสาร Fipronil ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าตรวจสอบพร้อมสั่งยึดไข่ดังกล่าวทั้งหมด
                ทั้งนี้ การปนเปื้อนของสาร Fipronil มีสาเหตุมาจากการใช้สารดังกล่าวในการรักษาสัตว์ปีก ซึ่งหากผู้บริโภครับประทานไข่ปนเปื้อนดังกล่าวเป็นปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย 


ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.  

Is this article useful?