TH EN
A A A

รัสเซียเล็ง เป็นผู้นำส่งออกอาหารออร์แกนิก

28 September 2560   

                รัสเซียเร่งเพิ่มกำลังการผลิตและส่งออกอาหารออร์แกนิกไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกับที่ฝั่งยุโรปมีแนวโน้มให้การสนับสนุนพืช GMO 
                ปัจจุบัน ตลาดสินค้าออร์แกนิกในรัสเซียมีการขยายตัวอย่างชัดเจน โดยในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 178 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 116 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ รัสเซียยังได้ส่งออกพืชออร์แกนิกหลายชนิด ได้แก่ บัควีท ข้าวฟ่าง อัลฟัลฟ่า แฟล็กซ์ รวมไปถึงเบอร์รี่ชนิดต่างๆ เห็ด ลูกซีดาร์ และสมุนไพรไปยังประเทศต่างๆ และส่งออกข้าวสาลีออร์แกนิกไปยังสหภาพยุโรปด้วย
                อย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางการค้าที่สำคัญของรัสเซียคือ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และการแก้ไขเพิ่มเติมการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ทำให้ปัจจุบัน รัสเซียยังไม่มีระบบการรับรองหรือหน่วยรับรองอย่างเป็นทางการ ผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินการขอใบรับรองจากหน่วยงานบุคคลที่สาม เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ สหภาพยุโรป เพื่อให้สามารถติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้

 

ที่มา: blackseagrain.net สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?