TH EN
A A A

อินเดียพบเชื้อจากฟาร์มสัตว์ปีกดื้อยาปฏิชีวนะถึง 16 ชนิด

18 September 2560   

                ศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (CSE) ของอินเดียพบเชื้อที่เก็บจากของเหลือทิ้งและดินจากบริเวณฟาร์มสัตว์ปีกดื้อยาปฏิชีวนะเกือบทุกตัวอย่าง ชี้บางเชื้อดื้อยาทุกชนิดที่ใช้ทดสอบ หวั่นหากข้ามมาติดเชื้อในคนอาจไม่มีทางรักษา
               

ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดจำนวน 217 ตัวอย่างจากของเหลือทิ้งและดินจากบริเวณฟาร์มสัตว์ปีก 12 แห่งใน 4 รัฐทางตอนเหนือของอินเดียได้แก่ รัฐหรยาณา รัฐปัญจาป รัฐอุตตรประเทศ และ รัฐราชาสถาน มาทำการทดสอบการดื้อยาปฏิชีวนะ 16 ชนิด พบว่า เชื้อ E. coli ร้อยละ 100 เชื้อ Klebsiella  pneumoniae ร้อยละ 92 และเชื้อ Staphylococcus lentus ร้อยละ 78 ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดสำคัญที่ใช้ในคน เช่น ยา penicillin fluoroquinolones cephalosporins รุ่นที่ 3 และ 4 และยา carbapenem ที่เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม last resort หรือทางเลือกสุดท้ายที่มีการใช้ในโรงพยาบาล และบางตัวอย่างดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิดที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งจะเป็นอันตรายร้ายแรงหากมีการติดเชื้อมาสู่คน
                นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้เรียกร้องให้มีการห้ามทิ้งของเสียที่ยังไม่ได้บำบัดออกสู่สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และให้การสนับสนุนการจัดการของเสียเช่นนำไปผลิตแก๊สชีวภาพ เนื่องจากพบว่าเชื้อจากของเสียเหล่านี้สามารถปนเปื้อนลงสู่ดิน แหล่งน้ำ อาหาร และติดต่อไปสู่คนได้
                อนึ่ง อินเดียมีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างกว้างขวาง และการจัดการของเสียที่ไม่ได้มาตรฐานยังเป็นปัจจัยเร่งให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ที่มา: dnaindia สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?