TH EN
A A A

เวียดนามมุ่งเป้า ยกระดับความปลอดภัยอาหารสนับสนุนการส่งออก

1 September 2560   

                เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามแถลงการณ์ในงานสัมมนาด้านความปลอดภัยอาหารระดับนานาชาติซึ่งร่วมจัดโดยภาคธุรกิจชั้นนำร่วมกับหอการค้าสหรัฐฯในเวียดนาม เพื่อยกระดับการให้ความสัญด้านความปลอดภัยอาหารและสนับสนุนการส่งออก โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระเบียบต่างๆของสินค้าที่จะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค เช่นเดียวกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในการหันมาปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังวางแผนทบทวนกฎระเบียบและเพิ่มข้อปฏิบัติและระเบียบต่างๆเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก
                ทั้งนี้ เวียดนามยังเปิดรับข้อคิดเห็นจากองค์กรระหว่างประเทศ สมาคมและภาคธุรกิจเพื่อปรับระเบียบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้นำเข้าสินค้าอาหารอีกด้วย

 

ที่มา: nhandan.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?