TH EN
A A A

มะกัน จูงมือ ญี่ปุ่น เตรียมยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า

22 August 2560   

                เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับยกระดับความสัมพันธ์ทางค้าทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยเฉพาะการหารือแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างสำนักงาน USTR และกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น เช่น ปัญหาการขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อวัวของญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มที่จะเร่วเจรจาหาข้อสรุปและพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูง 
                ทั้งนี้ สหรัฐฯ ให้ความสำคัญต่อการทำความตกลงการค้าทวิภาคีกับญี่ปุ่น ในฐานะคู่ค้าที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตั้งแต่สหรัฐฯพิจารณาออกจากความตกลงหุ้นส่วนทางการเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP )


ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?