TH EN
A A A

ไทยส่งออกเนื้อไก่ไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

16 August 2560   

                ไทยคาดการณ์ปี 2560 อาจส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้นกว่า 770,000 ตัน จากปริมาณการส่งออกในปี 2559  ที่ 743,000 ตัน เนื่องจากมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดสำคัญ โดยเฉพาะญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
                 ทั้งนี้ พบการส่งออกเนื้อไก่จากไทยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ญี่ปุ่นได้หันมานำเข้าเนื้อไก่จากไทยแทนจีน เพราะกังวลเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยความปลอดภัยอาหาร  รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นขยายตัวทำให้มีความต้องการเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ไทยส่งออกเนื้อไก่แล้วกว่า 375,285 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ  8-9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 


ที่มา: asian-agribiz.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?