TH EN
A A A

อินเดียขยายแบนนำเข้านมจีนเพิ่ม 1 ปี

13 July 2560    577

                อินเดียขยายเวลาการระงับการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี โดยมาตรการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจะรวมถึง ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ ลูกกวาด ขนมขบเคี้ยว และอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำนมหรือของแข็งในผลิตภัณฑ์นม และจะสิ้นสุดการระงับการนำเข้าในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
                ทั้งนี้ อินเดียเริ่มระงับการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากจีนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2551 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยอาหาร และได้บังคับใช้มาตรการระงับการนำเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี

 
สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?