TH EN
A A A

กานา พบอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดรุนแรง

13 July 2560   

                หน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์ของกานา เผยพบโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ระบาดอย่างรุนแรง ที่เขตBosomtwe, Atwima Nwabiagya และ Ahafo Ano  โดยมีรายงานว่าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้สั่งกำจัดสุกรแล้วกว่า 400 ตัว และได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โดยการสั่งระงับการเชือดสุกร และห้ามเคลื่ยนย้ายสุกรออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
                ทั้งนี้ โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมักเป็นสาเหตุการตายของสุกร โดยโรคดังกล่าวอาจแสดงอาการทั้งแบบเฉียบพลัน, ไม่เฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง ซึ่งการกำจัดสุกรที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ และทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดถือเป็นวิธีการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุดในขณะนี้

 

ที่มา:  thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?