TH EN
A A A

โตโกพบเชื้อไข้หวัดนก H1N1 ระบาด ตายแล้วกว่า 3500 ตัว

11 July 2560   

                สาธารณรัฐโตโกรายงานพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเลี้ยงไก่ไว้ 35,000 ตัว โดยพบไก่ที่ติดเชื้อราว 3,600 ตัว และตายไปกว่า 3,448 ตัว นอกจากนี้ยังสั่งกำจัดไปอีก 152 ตัว และสั่งปิดฟาร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ทางการได้สั่งใช้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโดยควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในประเทศ ตรวจตราพื้นที่เฝ้าระวัง กักกันสัตว์ การกำจัดซากและของเหลือทิ้ง การฉีควัคซีน การฆ่าเชื้อ และควบคุมโรงฆ่าสัตว์
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?