TH EN
A A A

อหิวาต์สุกรแอฟริกันบุกยุโรปตะวันออก เช็กประเดิมที่แรก

3 July 2560   

                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สาธารณรัฐเช็กได้รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเชื้อไวรัสได้ระบาดในพื้นที่ยุโรปตะวันออกแล้ว
                สถาบันวิจัยด้านสัตวแพทย์แห่งชาติเช็กได้ยืนยันการพบเชื้อไวรัสในตัวอย่างที่ได้จากหมูป่า 2 ตัวที่ตายในพื้นที่เมือง Zlin ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ พร้อมทั้งประกาศเขตเฝ้าระวังรัศมี 10 กิโลเมตรซึ่งมีฟาร์มสุกรจำนวนกว่า 5,000 ตัว หากทางการตรวจพบการติดเชื้อดังกล่าว สุกรทั้งหมดจะต้องถูกกำจัด
                ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศล่าสุดที่พบการติดเชื้อ และคาดว่าการระบาดจะขยายตัวไปทางตะวันตกซึ่งอาจระบาดไปถึงตอนกลางของโปแลนด์และเยอรมนี
 

ที่มา: npa-uk.org.uk สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?