TH EN
A A A

ระเบียบห้ามขายเนื้อวัวดันราคาไก่ในอินเดียพุ่ง

7 June 2560   

                ราคาไก่ในหลายพื้นที่ของอินเดียกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกราวร้อยละ 25-30 รวมทั้งอัตราการบริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 35-40 จากระเบียบการห้ามจำหน่ายโค กระบือฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2560
                จากสถิติ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ราคาไก่ทั้งตัวของอินเดียเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 22 ในขณะที่ราคาเนื้อวัวและควายลดลงประมาณร้อยละ 3 โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 10-12 และมีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-18 ต่อปี
                ทั้งนี้ โดยปกติ อัตราการบริโภคเนื้อไก่และราคาไก่ในอินเดียจะลดลงในช่วงฤดูร้อน แต่คาดการณ์ว่าปีนี้ผลกระทบจากระเบียบการห้ามจำหน่ายเนื้อวัวและควายประกอบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารอาจจะทำให้ราคาเนื้อไก่ไม่ลดลง รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=14793&ntype=07
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?