TH EN
A A A

เกาหลีใต้เปิดเอฟทีเอกับอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อไทย

11 October 2550   

            
นายไพบูลย์ พลสุวรรณา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การที่เกาหลีใต้ลงนามเปิดเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอกับอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีไทยรวมอยู่ด้วยอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยในตลาดเกาหลี เนื่องจากคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซียจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ส่วนไทยยังถูกเก็บภาษีนำเข้า 12-14% ทั้งนี้ การเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทยกับเกาหลีเริ่มต้นก่อนที่อีก 9 ประเทศจะเจรจาเป็นอาเซียน  แต่ช่วงนั้นไทยคิดว่า การเจรจาระหว่างประเทศต่อประเทศมีข้อตกลงที่ดีกว่าจึงเลือกที่จะไม่รวมกับอาเซียน  แต่ท้ายที่สุดแล้ว เกาหลียอมลงนามกับอาเซียนก่อนในขณะที่กับไทยยังไม่มีวี่แวว  จึงถือเป็นบทเรียนสำคัญ

              นายไพบูลย์กล่าวว่า  ปัจจุบันการส่งออกกกุ้งไทยไปเกาหลีใต้คิดเป็น 5% ของปริมาณกุ้งที่ไทยผลิตได้ซึ่งถือเป็นสัดส่วนน้อย  แต่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดขยายตัวมากโดยเฉพาะกุ้งชีลซึ่งเป็นที่นิยมมาก  ในเบื้องต้น ภาคเอกชนหารือกันแล้วเห็นว่า รัฐบาลไทยควรเร่งรัดการลงนามกับเกาหลีใต้โดยเร็ว

ที่มา  :  ผู้จัดการ

Is this article useful?