TH EN
A A A

ปินส์เตรียมนำเข้าข้าวกว่า 250,000 ตัน

2 June 2560   

                คณะกรรมการองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFAC) อนุญาตให้นำเข้าข้าวปริมาณ 250,000 ตัน ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและเอกชน (G2P) เพื่อเติมสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาลให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศในช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย
                นักวิเคราะห์คาดว่า ฟิลิปปินส์จะต้องนำเข้าข้าวอย่างน้อย 752,560 ตันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่ำเนื่องจากสภาพอากาศ (เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน) โดยปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 32,720 ตันต่อวัน
                โดยขณะนี้ คณะกรรมการนำเข้าข้าวกำลังอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อรับรองข้อกำหนดและขอบเขตการปฏิบัติ (TOR) สำหรับผู้ประกอบการ หลังจากนั้นจึงจะเสนอให้ NFAC รับรองและประกาศต่อไป โดยผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำที่สุดจะได้รับสิทธิ์ในการขายข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์

 

ที่มา: businessmirror.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?