TH EN
A A A

มะกัน ยอดขายอาหารออร์แกนิคพุ่ง 8%

31 May 2560   

                สหรัฐอเมริกา ยอดขายสินค้าเกษตรออร์แกนิคในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 8.4 มีมูลค่า 43 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.8 คิดเป็นมูลค่ารวม 3.9 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กลุ่มสินค้าอาหารเพิ่มถึงร้อยละ 5.3 โดยล่าสุดสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา(OTA) ได้ติดตามสำรวจดพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่ายอดขายสินค้าออร์แกนิคยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา รายงานผลการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา ในปี 2559 พบว่าสินค้าผัก และผลไม้ออร์แกนิค ซึ่งมียอดจำหน่ายถึงร้อยละ 40 ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.4 คิดเป็นมูลค่า 15.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีร้อยละ 15 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ  ในขณะที่ สินค้าเนื้อหมู และไก่ออร์แกนิค ที่ได้รับความนิยมส่งผลต่อการขยายตัวของยอดขายถึงร้อยละ 17 รวมมูลค่า 991 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ พบว่าสินค้าออร์แกนิคประเภทซอส และเครื่องเทศ มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 41 และ 35 ซึ่งมีมูลค่า 57 และ 193 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ
                ทั้งนี้  สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาเห็นว่าผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาการผลิต การจัดการ การขนส่ง และเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเห็นว่าภาครัฐมีความสำคัญต่อการสนับสนุนงานวิจัยพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ในประเทศเป็นอย่างยิ่ง

 

ที่มา: blackseagrain.net  สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?