TH EN
A A A

ผู้ผลิตขนมมะกัน เตรียมปรับสูตรลดแคลอรี่สินค้า

17 May 2560   

                หลังจากกระทรวงอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ปรับปรุงมาตรการติดฉลากโภชนาการที่จะบังคับใช้ภายในปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขนมที่จำหน่ายสินค้าในสหรัฐอเมริกา ต้องแสดงปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มลงไปในส่วนประกอบ (added sugar) บนบรรจุภัณฑ์ขนม ผู้ประกอบการขนมรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 5 ราย ได้เริ่มปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตามมาตรการดังกล่าวแล้ว พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทีจะปรับสูตรลดพลังงานจากการบริโภคสินค้าให้น้อยกว่า 200 แคลอรี่/ชิ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี
                ผู้ประกอบการขนมหลายราย เริ่มปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้สอดคล้องมาตรการติดฉลากโภชนาการฉบับใหม่ และกระแสรักสุขภาพในปัจจุบัน ด้วยการลดขนาดสินค้า ปรับสูตรใหม่ เพื่อให้มีแคลอรี่ต่ำ และลดปริมาณน้ำตาลลงกว่า 40% โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังคงรสชาติเดิม 
                ปัจจุบันชาวอเมริกันบริโภคขนมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตจากยอดขายลูกกวาดปี 2559 ลดลงถึงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2554  เหลือเพียง 2.47 ล้านตัน และคาดการณ์ว่าในปี 2564 ปริมาณการบริโภคลูกกวาดจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2.5 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคขนมขบเคี่ยวของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 9.5 อยู่ที่ 4.26 ล้านตัน ในปี 2559


ที่มา: channelnewsasia.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?