TH EN
A A A

นักวิจัยสหรัฐอเมริกา เผยพัฒนาแคลเซียมในอาหารสุกร

16 May 2560   

                นักวิจัยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เผยโครงการวิจัยใหม่เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานของปริมาณแคลเซียม (Ca) ที่สามารถดูดซึมได้ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการคำนวณสัดส่วน Ca และวัตถุดิบ หรือสารอาหารชนิดอื่นๆ ที่ผสมในอาหารสุกรอย่างแม่นยำตลอดจนถึงการจัดสรรปริมาณสารอาหารให้สุกรได้อย่างแม่งยำ ซึ่งจะช่วยให้สุกรสามารถใช้ประโยชน์สารอาหารทั้ง ฟอสเฟต และกรดอะมิโน ได้ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโต การพัฒนาโครงสร้างของร่างกาย และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอาหารสุกรเชิงพาณิชย์ในอนาคต
                ทั้งนี้ Ca ในอาหารสุกรส่วนใหญ่มักเป็น แคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ่งมักใช้ประโยชน์ในรูปแบบสารช่วยการไหล (Flow agent)เมื่อผสมอาหารสุกร ซึ่งอาจทำให้ค่า Ca ที่วัดได้อาจสูงกว่าปริมาณสารอาหารที่มีอยู่จริงถึงร้อยละ 20  
 

 ที่มา: allaboutfeed.net สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?