TH EN
A A A

อินโดหยุดนำเข้าข้าวโพดในปีนี้ หวังดึงราคาในประเทศขึ้น

11 May 2560   

                อินโดนีเซียตั้งเป้าลดปริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากปีละ 3.6 ล้านตันให้เหลือเพียงปีละ 900,000 ตันภายในระยะเวลา 2 ปี ส่วนในปี 2560 จะหยุดการนำเข้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และประกันราคาข้าวโพดในประเทศขั้นต่ำที่ 2,700 รูเปีย ( 20 เซ็นต์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัม เพื่อจูงใจให้เกษตรกรในประเทศปลูกข้าวโพดมากขึ้น
                รัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่าในครึ่งหลังของปี 2560 กำลังการผลิตข้าวโพดในประเทศจะเพียงพอต่อความต้องการ จึงไม่มีความต้องการนำเข้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมและเทคโนโลยีในการปลูก ทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น และจูงใจเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดด้วยการกำหนดราคาประกันราคาขั้นต่ำที่ 2700 รูเปีย ( 20 เซ็นต์สหรัฐ) ต่อกิโลกรัมสำหรับข้าวโพดความชื้นสูงที่ปัจจุบันรับซื้อที่ราคา 1500-1700 รูเปียต่อกิโลกรัม ซึ่งเกิดจากผลกระทบของราคาข้าวโพดนำเข้า ทางรัฐบาลคาดหวังว่า นโยบายลดการนำเข้าและการสนับสนุนต่างๆจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ที่มา: thejakartapost.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?