TH EN
A A A

ญี่ปุ่น เปิดตลาดนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จีนอีกครั้ง

3 May 2560   

                ญี่ปุ่น เปิดตลาดนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากจีนอีกครั้ง หลังจากหยุดการนำเข้ามานานกว่า 7 ปี โดยในช่วงเดือน มีนาคม 2560 มีการนำเข้าข้าวโพดจีนปริมาณกว่า 17,935 ตัน ด้วยราคา 27,600 เยน/ตัน ซึ่งแพงว่าสหรัฐอเมริกาและบราซิลถึงร้อยละ 20 และ 40 ตามลำดับ เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ของโลกประสบปัญหาพายุหิมะถล่ม เมื่อเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้การผลิตและส่งออกข้าวโพดมีความล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ญี่ปุ่นกังวลว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
                ทั้งนี้ มาตรการการนำเข้าข้าวโพดจากจีนจะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เท่านั้น  อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวถือเป็นผลดีต่อจีนที่ต้องการระบายข้าวโพดที่กำลังมีปัญหาล้นสต็อกอยู่ในปัจจุบัน 

 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?