TH EN
A A A

ญี่ปุ่นจับบลูฟินเต็มโควต้าใน 4 เดือน

1 May 2560    774

                รัฐบาลญี่ปุ่น เผยปริมาณการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินแปซิฟิก ในปี 2560 เต็มโควต้า 4,000 ตันแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หรือใช้ระยะเวลาเพียง 4 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ และความนิยมอาหารญี่ปุ่น และซูชิของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ใช้ระยะเวลาถึงเดือน มิถุนายน จึงจะจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินได้ในปริมาณที่เท่ากัน
                ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการกำหนดการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินแปซิฟิก ตั้งแต่ปี 2558  ซึ่งมีข้อบังคับการจับปลาทูน่าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และจับได้เพียง 4,000 ตัน/ฤดู โดยหากจับเกินโควต้าที่กำหนดในปีนั้น จะถูกปรับลดปริมาณโควต้าการจับปลาในปีต่อไป
 

ที่มา: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?