TH EN
A A A

WTO ชี้จังโก้มีสิทธิ์ลงดาบการค้ามะกัน เหตุคดีทูน่ากระป๋อง

27 April 2560    760

                เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2560 องค์การการค้าโลก (WTO) ประกาศผลการพิจารณาข้อเรียกร้องหลังเม็กซิโกชนะคดีที่สหรัฐอเมริการ้องต่อ WTO ในประเด็นกฎหมายการติดฉลากเป็นมิตรกับปลาโลมาในปลาทูน่าที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้เม็กซิโกสามารถกำหนดการลงโทษทางการค้าต่อสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าเทียบเท่า 163.23 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ใน 3 ของที่เม็กซิโกเรียกร้องต่อ WTO
                ทั้งนี้ ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเม็กซิโกร้องเรียนว่าสหรัฐอเมริกาเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายการติดฉลากเป็นมิตรกับปลาโลมาต่อเม็กซิโกอย่างเคร่งครัด แต่มิได้เข้มงวดกับปลาทูน่าที่จับจากพื้นที่อื่นๆ ส่งผลให้สหรัฐทำการแก้กฎหมายในปี 2556 แต่องค์การการค้าโลกยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวยังคงก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อเม็กซิโก ซึ่งสหรัฐก็ได้แก้กฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในปี 2559 โดยขยายการบังคับใช้ต่อทุกประเทศ ซึ่งองค์การการค้าโลกจะพิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหาเลือกปฏิบัติดังกล่าวอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2560
                อนึ่ง สถานการณ์การค้าระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐกำลังตึงเครียดเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์อาจพิจารณาแก้ไขข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเม็กซิโกสูญเสียรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา


ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?