TH EN
A A A

ไต้หวัน พบการปนเปื้อนสาร Dioxins ในไข่

24 April 2560   

                องค์การอาหารและยาไต้หวันสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบไข่จากฟาร์มสัตว์ปีก 3 แห่ง ที่เขต ฟางหยวน มลฑลชางฮัว หลังพบการปนเปื้อนของสารไดออกซิน (Dioxins) ในไข่ที่วางจำหน่ายภายในร้านค้า ที่มีปริมาณสูงถึง 5.2 pg/g ซึ่งสูงเกินระดับมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดคือ 2.5 pg/g พร้อมทั้งสั่งเรียกคืน และห้ามจัดส่งสินค้าจากฟาร์มดังกล่าวตามมาตรการเฝ้าระวัง
                ทั้งนี้ จากงานวิจัยขององค์อนามัยโลก (WHO) พบว่าหากบริโภคไข่ที่มีการปนเปื้อนสารไดออกซินปริมาณ 5.2 pg/g เป็นประจำทุกวัน อาจพบสารดังกล่าวตกค้างภายในร่างกายผู้บริโภคปริมาณ 0.49 pg/kg bw/day ซึ่งยังคงต่ำกว่าปริมาณที่ WHO กำหนดที่ 1-4 pg/g bw/day อย่างไรก็ตามหากijk’dkpwfhiy[สารไดออกซินปริมาณมากในระยะสั้น อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น คลอเอคเน (Chloracne) ผิวหนังจะเป็นสิวหัวดำ และส่งผลต่อการทำงานของตับ และหากได้รับสารดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดมะเร็ง และส่งผลกระทบต่อ ระบบประสาทเสื่อม ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?