TH EN
A A A

อังกฤษ เผยผลวิจัยพบกุญแจสำคัญสร้างวัคซีนป้องกัน Campylobacter

3 April 2560   

                นักวิจัยอังกฤษเผยงานวิจัยพบการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในไก่ไม่พัฒนาเร็วพอที่จะต้านเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter ที่พบในลำไส้
                โดยงานวิจัยแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคต่อแบคทีเรีย Campylobacter พบว่าภูมิคุ้มกันมีส่วนสำคัญในการทำลายแบคทีเรียในลำไส้ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเพียงพอในช่วงอายุขัยของไก่ ที่ใช้ขายในเชิงพาณิชย์ และไม่เพียงพอในการทำลายเชื้อโรคในลำไส้ได้ทั้งหมด
                ส่วนงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตรวจวิเคราะห์การผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวก่อนการพบเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter ของไก่อายุ 3 สัปดาห์ และมีการตรวจสอบจำนวนแบคทีเรียในช่วงระยะเวลา 9 สัปดาห์ ซึ่งพบว่าในสัปดาห์ที่ 6 ระบบภูมิคุ้มของไก่ได้มีการตอบสนองเพื่อกำจัดแบคทีเรีย Campylobacter และในสัปดาห์ที่ 7 ระดับการติดเชื้อแบคทีเรีย Campylobacter ได้ลดลงอย่างชัดเจน
                ดังนั้น วัคซีนที่เน้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์ (cell-mediated immune response) หรือการเพิ่มความเร็วในการผลิตภูมิคุ้มกันในไก่ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการควบคุมแบคทีเรีย Campylobacter ซึ่งจะนำไปสู่การลดการปนเปื้อนของเชื้อในผลิตภัณฑ์ไก่ที่วางขายในท้องตลาด

 

ที่มา: poultryworld.net สรุปโดย: มกอช.

 

Is this article useful?