TH EN
A A A

ผลสำรวจโรงฆ่าสัตว์ พบเวียดนามมาตรฐานสุขอนามัยต่ำ

31 March 2560   

                เวียดนาม เผยผลสำรวจพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะ และสารกำจัดศัตรูพืชในการเลี้ยงสุกร ซึ่งมีความเสี่ยงพบสารตกค้างในเนื้อสุกรมาก นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเนื้อสุกรส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายในตลาดกว่าร้อยละ 76  มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐานต่ำ ส่งผลให้เนื้อสุกรที่วางจำหน่ายมีอัตราการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่สำคัญถึงร้อยละ 30-40
                โดยภาครัฐเวียดนามได้ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ และความปลอดภัยภายในฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ และพร้อมปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงฆ่าสัตว์ และตลาดค้าขาย เพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อสุกร ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำกับดูแลอีกขั้นหนึ่ง
                ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ในเวียดนามส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และมีจำนวนกว่า 35,000 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายหลายพื้นที่ ทำให้การควบคุมสุขอนามัยทำได้ยาก

 

ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?