TH EN
A A A

เกาหลีใต้ นำเข้าไข่บรรจุขวดจากเดนมาร์ก

22 March 2560   

                เกาหลีใต้เริ่มวางจำหน่ายไข่บรรจุขวดนำเข้าจากเดนมาร์กในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ หลังรัฐบาลตัดสินใจอนุญาตการนำเข้าชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนไข่ เหตุไข้หวัดนกระบาด ซึ่งทางรัฐบาลเดนมาร์กอยู่ในระหว่างการดำเนินงานหาช่องทางขอใบอนุญาตส่งออกไข่บรรจุขวดเป็นการถาวร
                อนึ่ง เดกมาร์กเคยมีรายงานการระบาดของไข้หวัดนก ในสัตว์ปีก โดยเฉพาะเป็ด ซึ่งภาครัฐได้ใช้มาตรการกำจัดสัตว์ปีก เพื่อควบคุม และป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?