TH EN
A A A

ตุรกีเว้นภาษีนำเข้าข้าวบาร์เลย์และถั่วชิกพีชั่วคราวรับราคาพุ่ง

21 March 2560   

                รัฐบาลตุรกีเปิดโควต้านำเข้าข้าวบาร์เลย์ปลอดภาษีกว่า 100,000 ตัน และงดเว้นภาษีนำเข้าถั่วชิกพี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เหตุสินค้าเกษตรในประเทศราคาพุ่งเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตลดลง สวนทางกับความต้องการภายในประเทศที่สูงขึ้น
                ปัจจุบัน ตุรกีนำเข้าถั่วชิกพีปีละกว่า 3-40,000 ตันแม้ว่าอัตราภาษีจะสูงถึงร้อยละ 19.3 เนื่องจากถั่วเป็นอาหารหลักของประชากรในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตผักแห้ง ซึ่งตุรกีส่งออกถั่วชิกพีแห้งปีละกว่า 20,000 ตันไปยังประเทศแถบตะวันออกกลางและสหภาพยุโรป ทำให้คาดว่าปีนี้ ตุรกีจะนำเข้าถั่วและธัญพืชมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอน (26 พฤษภาคมถึง 24 มิถุนายน 2560) ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการสูงที่สุดในทุกปี
 

ที่มา: blackseagrain.net สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?