TH EN
A A A

อังกฤษพบหวัดนก H5N8 สั่งฆ่าเป็ด 55,000 ตัว

7 March 2560   

                อังกฤษยืนยันพบการระบาดไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8 ที่เมือง ซัฟฟอล์ก และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการระบาดของโรคดังกล่าวเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
                กรมสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทแห่งสหราชอาณาจักร (Defra) ได้ยืนยันพบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8 ภาครัฐจึงได้สั่งกำจัดเป็ดเพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกกว่า 55,000 ตัว พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด โดยได้สั่งทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ฟาร์มสัตว์ปีก กำหนดอาณาเขตป้องกันในรัศมี 3 กิโลเมตร และมีการเฝ้าระวังในรัศมี 10 กิโลเมตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
                ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักร ได้ชี้แจงถึงความเสี่ยงของไข้หวัดนกที่ติดต่อเชื้อสู่คน ซึ่งพบว่าโรคดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำนอกจากนี้หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรได้ยืนยันว่าไข้หวัดนกไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้บริโภค
 

ที่มา: farminguk.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?