TH EN
A A A

ออสเตรเลียผ่อนปรนการระงับนำเข้ากุ้ง

10 February 2560   

                ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพออสเตรเลียประกาศผ่อนปรนการระงับนำเข้ากุ้งที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 จากปัญหาการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มกุ้งของรัฐควีนส์แลนด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผ่อนปรนให้นำเข้าประกอบด้วย
     1. กุ้งแห้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งที่มีอายุการเก็บยาวนาน
     2. เหยื่อตกปลาที่ผ่านการฉายรังสี อาหารปลาสวยงาม และอาหารสัตว์น้ำ
     3. กุ้งดิบที่จับได้จากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของออสเตรเลีย ยกเว้นกุ้งที่จับได้จากออสเตรเลียและส่งออกเพื่อนำไปแปรรูปที่ประเทศอื่นๆ
                สำหรับประเทศไทย กุ้งที่นำเข้าจากออสเตรเลียเพื่อผ่านกระบวนการแปรรูปและส่งกลับไปยังออสเตรเลียยังคงถูกระงับการนำเข้าอยู่ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อยกเว้นการระงับนำเข้าต่อไป
 

ที่มา: agriculture.gov.au สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?