TH EN
A A A

นิวซีแลนด์พบเชื้อวัณโรคในวัว

2 February 2560   

               มีรายงานพบวัณโรคในวัวนม ที่เมือง Matamata ภูมิภาค Waikato นิวซีแลนด์ โดยองค์กร OSPRI พบเชื้อดังกล่าวช่วงปลายปี 2559 ในระหว่างการชันสูตรซากวัวร่วมกับโรงฆ่าสัตว์ตามโครงการด้านการจัดการและกำจัดโรควัณโรคในวัว และหลังจากที่ห้องปฏิบัติการยืนยันว่าเชื้อที่พบเป็นเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium bovis ทาง OSPRI ก็ได้วางแผนตรวจติดตามเชื้อวัณโรคในฟาร์มดังกล่าว พร้อมทั้งระงับการเคลื่อนย้ายสัตว์ในบริเวณที่พบเชื้อทันที โดยคาดว่าการระบาดดังกล่าวนั้นมาจากการนำวัวมาจากพื้นที่อื่น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตปลอดโรคและไม่เคยมีประวัติการพบเชื้อวัณโรคในวัว

 
ที่มา: stuff.co.nz สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?