TH EN
A A A

ฮ่องกงระงับนำเข้าชั่วคราวเป็ดและห่านจากจีนตอนใต้

24 September 2550   
               ฮ่องกงระงับนำเข้าชั่วคราวเป็ดและห่านแช่เย็นแช่แข็งจาก จังหวัด Guangdong ของจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังการจีนประกาศว่าสงสัยว่าจะมีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในเป็ด  โดยเป็นผลการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ยังต้องรอยืนยันผลอีกครั้ง
 
ที่มา : Worldpoultry

Is this article useful?