TH EN
A A A

โปรตุเกส เริ่มทดลองบังคับติดฉลากแหล่งกำเนิดนม

31 January 2560   
                กระทรวงเกษตรโปรตุเกสเตรียมทดลองบังคับใช้ระเบียบการติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าประเภทนม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากนม เพื่อให้ผู้บริโภคทราบแหล่งผลิตสินค้าว่าผลิตในประเทศหรือนำเข้า อย่างไรก็ตาม มาตรการยังอยู่ในขั้นตอนการยืนยันว่าจะมีผลบังคับใช้ต่อผลิตภัณฑ์นมเพียงอย่างเดียว หรือผลิตภัณฑ์นมแปรรูปในลักษณะอื่นๆด้วย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สมาคมผลิตภัณฑ์นมของสหภาพยุโรป (EDA) และสมาคมการค้ายุโรป(FDE) ได้แสดงความคิดเห็นคัดค้านการบังคับใช้ดังกล่าว เนื่องจากมองว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตที่อยู่ใกล้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนที่อาจนำเข้าวัตถุดิบนมจากประเทศใกล้เคียงโปรตุเกส รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดมีการขึ้นราคาสินค้า หรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าในสหภาพยุโรป
                ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมาโปรตุเกสได้มีการบังคับใช้ระเบียบการติดฉลากแหล่งกำเนิดกับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ผลิตในประเทศ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางของประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปที่เรื่มบังคับใช้การติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าในผลิตภัณฑ์นมและสัตว์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากกรณีการปนเปื้อนเนื้อม้าในสหราชอาณาจักร โดยฝรั่งเศสได้บังคับใช้ติดฉลากดังกล่าวซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อสัตว์แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากนม และอิตาลีได้เริ่มประกาศใช้การติดฉลากแหล่งกำเนิดกับผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งบังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศ (ประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2560) โดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในขณะที่ กรีซ ฟินแลนด์ และลิทัวเนีย เตรียมประกาศระเบียบการติดฉลากแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์นมในลักษณะเดียวกัน และนอกจากนี้อิตาลียังเตรียมขยายแนวทางการติดฉลากแหล่งกำเนิดไปยังผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพิ่มเติม

ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?