TH EN
A A A

จีนสั่งปิด 50 โรงงานผลิตอาหารปลอมหลังพบใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย

20 January 2560   

                ทางการจีนสั่งปิดโรงงานผลิตอาหารลอกเลียนแบบ 50 โรงงานในเมืองเทียนจิน หลังพบว่า ใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ผิดกฏหมาย และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งผลิตและเก็บผลิตภัณฑ์สินค้าในสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน
                สื่อท้องถิ่นในประเทศจีนเปิดเผยว่า เครือข่ายธุรกิจผลิตสินค้าปลอมในเขตตู้หลิว เมืองเทียนจินแต่ละปี อาจมีรายได้มากกว่า 100 ล้านหยวน หรือประมาณ  515 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น การผลิตเครื่องเทศที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำ หรือใช้ของเหลือจากโรงงานแปรรูปเป็นส่วนผสม พร้อมทั้งผลิตในสถานที่ที่ขาดการควบคุมคุณภาพหรือการใช้เกลืออุตสาหกรรมในอาหาร โดยใช้การติดฉลากปลอมเป็นสินค้ายี่ห้อดังหลายยี่ห้อ
                ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 จีนมีรายงานการฝ่าฝืนกฏหมายความปลอดภัยอาหารกว่า 500,000 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการปลอมแปลงฉลากและคำโฆษณา การปลอมปนส่วนประกอบที่ด้อยคุณภาพ และการปนเปื้อนในอาหาร

 

ที่มา Channel News Asia สรุปโดย มกอช.

 

Is this article useful?