TH EN
A A A

เกาหลีใต้เตรียมงดเก็บภาษีนำเข้าไข่แก้ปัญหาราคาพุ่งเหตุหวัดนก

28 December 2559   

                รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเตรียมงดเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ 8 รายการที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นการชั่วคราว จากเดิมที่มีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 8 ถึง 30 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนไข่ในประเทศเนื่องจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ระบาด ซึ่งทำให้ทางการต้องทำลายสัตว์ปีกกว่า 20 ล้านตัวหรือเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนสัตว์ปีกทั้งหมดในสาธารณรัฐเกาหลี ส่งผลให้ผลผลิตไข่ภายในประเทศลดลงถึงร้อยละ 20 จากเดิมที่สามารถผลิตได้ 42 ล้านฟองต่อวัน
                กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MAFRA) เผยว่าข้อกำหนดการลดอัตราภาษีจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยจะมีผลเป็นเวลา 6 เดือน และยังไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนไข่ได้ ทาง MAFRA อาจพิจารณาการอนุญาตนำเข้าไข่สดจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย เพิ่มเติม
                จากข้อมูลขององค์กรการค้า สินค้าเกษตร ประมง และอาหารสาธารณรัฐเกาหลี พบว่าตั้งแต่มีการระบาดของไข้หวัดนกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 ราคาค้าปลีกไข่สูงขึ้นเกือบร้อยละ 25 (ราคาปัจจุบันประมาณ 6,781 วอนต่อไข่ 1 ถาด 30 ฟอง) ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 3 ปี

 
ที่มา: koreajoongangdaily,yonhupnews,reuters สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?