TH EN
A A A

เกาหลีใต้เตือนภัยไข้หวัดนกขั้นสูงสุดครั้งแรกในประวัติการณ์

20 December 2559   

                สาธารณรัฐเกาหลีประกาศยกระดับการเตือนภัยไข้หวัดนกเป็นระดับ “Serious” ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด เป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ หลังจากพบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงแพร่ระบาดภายในประเทศ
                โดยกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้จำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้ยังมีการสั่งทำลายสัตว์ปีกกว่า 12.3 ล้านตัวใน 278 ฟาร์ม และวางแผนจะทำลายสัตว์ปีกเพิ่มอีก 4.3 ล้านตัว ซึ่งจะทำให้มีสัตว์ปีกถูกทำลายคิดเป็นร้อยละ 10 ของสัตว์ปีกทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 165.3 ล้านตัว
                ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 มีการยืนยันการพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ในฟาร์มจำนวน 162 แห่ง ซึ่งคาดว่ามาจากนกที่อพยพมาจากประเทศอื่น อย่างไรก็ยังตามยังไม่มีการรายงานการติดเชื้อของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 สู่มนุษย์
                ล่าสุดกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ยืนยันว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 เพิ่มเติมที่ฟาร์มไก่ในเมืองอันซอง จังหวัดคยองกี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการค้นพบไข้หวัดนกสองสายพันธุ์พร้อมกัน
 

ที่มา: Arirang News, Bloomberg.com สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?