TH EN
A A A

เวียดนามเตรียมยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากกัมพูชาหลายรายการ

14 December 2559   
                เวียดนามร่างกฎหมายลดภาษีสินค้า 11 กลุ่ม ที่นำเข้าจากกัมพูชา โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เนื้อสัตว์ มะนาว ข้าว ใบยาสูบดิบ รวมถึงการกำหนดโควตาข้าวและใบยาสูบ ซึ่งการร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นผล  มาจากการลงนามความตกลงระหว่างเวียดนาม-กัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาการค้าระหว่างกัน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ระหว่างการประชุม ACMECS (ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง) ครั้งที่ 7
                เบื้องต้นในส่วนของสินค้าเกษตรนั้น ตามความตกลงดังกล่าว เวียดนามได้ระบุจะลดภาษีในการนำเข้าเหลือ 0% สำหรับการนำเข้าข้าวปริมาณ 3 แสนตัน และใบยาสูบ 3 พันตัน จากกัมพูชา ในช่วงปี 2559-2560
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, asianews.network สรุปโดย: มกอช. 

Is this article useful?