TH EN
A A A

การระบาดของไข้หวัดนก H5N8 กระทบต่อการประกาศเป็นประเทศเขตปลอดโรคของฝรั่งเศส

7 December 2559   

จากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกทั่วสหภาพยุโรปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดประเทศฝรั่งเศสพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N8 สายพันธุ์รุนแรง (highly pathogenic) ที่ฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเมือง Almayrac ซึ่งพบเป็ดติดเชื้อกว่า 2,000 ตัว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝรั่งเศสได้กำหนดเขตควบคุมในระยะ 3 กิโลเมตร และเขตเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยรอบฟาร์ม

                 ฝรั่งเศสได้มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N8 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ในเป็ดป่า ที่เมือง  Pas-de-Calais
 
 
 
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. (07/12/59)

Is this article useful?