TH EN
A A A

บราซิลเตรียมการที่จะเริ่มส่งเนื้อไปจีน

20 September 2550   
             
Reinhold Stehanes รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของบราซิล เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 กันยายนนี้ว่า บราซิลและจีนจะลงนามในพิธีสารที่แสดงความตั้งใจเพื่อการส่งออกเนื้อวัวบราซิลไปจีนในอนาคต   โดยจะมีการลงนามในปลายเดือนกันยายนนี้ระหว่างการเยือนบราซิลของคณะเจ้าหน้าที่จีน
             ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่จีนซึ่งประกอบด้วยสัตวแพทย์จะมาตรวจโรงเชือดและโรงแปรรูปของบราซิล
 
ที่มา  :  LexisNexi

Is this article useful?