TH EN
A A A

พบไข้หวัดนกระบาดในเป็ดจีน

20 September 2550   
             เจ้าหน้าที่มณฑลกวางโจวของจีนรายงานว่าพบเป็ดในหมู่บ้านซิเซียน เขตผันหยูตายกว่า 9,000 ตัวด้วยเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกำจัดเป็ดในบริเวณใกล้เคียงกว่า 30,000 ตัว  เจ้าหน้าที่กระทรวงของเกษตรจากส่วนกลางได้เดินทางมายังพื้นที่ระบาดแล้ว
             จีนเป็นผู้ผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลก มีชาวจีนเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดนกในปี 2546 จำนวน 16 ราย
 
ที่มา  :  Chinadialy

Is this article useful?