TH EN
A A A

ส่งออกเกษตรยุโรปเล็งเวียดนาม ตลาดศักยภาพในอาเซียน

16 November 2559   

                กรรมาธิการด้านเกษตรและพัฒนาชนบทของสหภาพยุโรป นำคณะผู้บริหารระดับสูงในด้านธุรกิจอาหารและเกษตรจากสหภาพยุโรปเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 โดยได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามในประเด็นความเชื่อมโยงทางการเกษตรและการค้าภายใต้ FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามที่เพิ่งเจรจาเสร็จสิ้นไป
                สหภาพยุโรปเชื่อมั่นว่า ผู้บริโภคในเวียดนามจะประทับใจในคุณภาพและสินค้าที่หลากหลายประกอบกับมาตรฐานที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์และนม ผักและผลไม้ และสินค้าที่ได้รับการรับรองที่มีข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายในเวียดนามได้ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ประชากรในเวียดนามที่มีความสนใจมากขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหารของยุโรป แต่ตลาดยุโรปเองก็มีการตอบรับสินค้าจากเวียดนามเป็นอย่างดีเช่นกัน
                ในปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามมีเกือบ 4 หมื่นล้านยูโร โดยจำแนกเป็นมูลค่าที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากเวียดนาม 29.9 พันล้านยูโร และมูลค่าสหภาพยุโรปส่งออกไปเวียดนาม 8.4 พันล้านยูโร ทั้งนี้ เวียดนามเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ 21 ของสหภาพยุโรป และกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของสหภาพยุโรปโดยสิงคโปร์ครองตำแหน่งคู่ค้าอันดับ 1 และมาเลเซียรั้งอันดับ 3 ในขณะที่สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม รองลงมาจากจีน


ที่มา: Vietnambreakingnews.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?